MENU
PORTALE
KONTAKT
22:02_08/02/2020
Wojna Galijska
Recenzja: Wojna Galijska. Autor: Gajusz Juliusz Cezar
Wojna Galijska różni się tym od większości innych książek historycznych, że opowiada o konkretnych czasach z perspektywy nie tylko kogoś, kto w tych czasach żył, ale kto również wywierał na nie decydujący wpływ. Drugą stroną medalu jest to, że taka postać miała znacznie więcej powodów, aby pisać bardziej subiektywnie niż historycy starożytności, o współczesnych badaczach nie wspominając. Jak to wyszło w praktyce?
Już na pierwszych stronach można docenić styl Cezara, który jest lapidarny, prosty, treściwy, przedstawia nam najważniejsze fakty bez rozdrabniania. Najprawdopodobniej tekst po łacinie, nieskażony tłumaczeniem, robiłby jeszcze lepsze wrażenie. Chociaż Wojna Galijska koncentruje się na działaniach militarnych, zostaną nam przybliżone mentalność Celtów, organizacja i struktura ich plemion, polityka wewnętrzna oraz zewnętrzna, kultura, tradycja, rzemieślnictwo, itp. Poza samym autorem, poznamy nieco faktów o postaciach, które również wywierały niemały wpływ na losy Galii w tamtych czasach, takich jak Wercyngetoryks, wódz Arwernów i przywódca powstania galijskiego, czy Ariowist, król germańskiego plemienia Swebów. Dzięki wstępowi napisanemu przez tłumacza, czytelnicy dosłownie nieczytający nigdy wcześniej książek historycznych, będą mieli kontekst niezbędny do zrozumienia wydarzeń opisanych przez Juliusza Cezara. Tłumacz wykonuje również kawał dobrej roboty, nie szczędząc nam przypisów, które nieraz przybywają nam na ratunek, kiedy – według tłumacza – autor przeinacza fakty, bądź dochodzimy do fragmentu, który najprawdopodobniej nie został napisany przez Cezara, tylko dopisany w późniejszych latach przez kogoś innego. Tłumacz przybliża nam również współczesne nazwy geograficzne, kiedy autor stosuje nazewnictwo starożytne.
Bez zastanowienia mogę napisać, że jest to jedna z najlepszych książek historycznych, jakie przeczytałem. Nie jestem jednak do końca obiektywny, ponieważ Juliusz Cezar jest jedną z moich ulubionych postaci, a czasy Rzymian jednym z ulubionych okresów. Niemniej jednak, uważam, że każdy pasjonujący się historią starożytną powinien dać szansę tej lekturze. Jedyna wada, którą ta książka mogłaby mieć, czyli wspomniany przez mniej wcześniej subiektywizm Cezara, jest niwelowana przez również wcześniej wspomniane przypisy skrupulatnego tłumacza. O dziwo jednak takie sytuacje są rzadkie; Juliusz Cezar, choć był tylko człowiekiem, wykazał się nie tylko geniuszem militarnym i kunsztem pisarskim, ale również wyjątkowo wysokim stopniem obiektywizmu.

Portal Wspectrum.eu posiada zgodę autora tej recenzji na zamieszczenie jej na jego łamach (Autor zamieszczał ją równierz na innych portalach).
SUGESTIE
ku pamięci
Polscy bohaterowie zmarli w 2018
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte - piekłoszczyk czy wielki lider?