MENU
PORTALE
KONTAKT
19:12_03/12/2019
pixebay
Nagłe wezwanie do wojska na ćwiczenia. Co się dzieje?
W połowie listopada 2019 roku, zrobiło się głośno wokół nagłych wezwań do wojska dla ponad tysiąca osób z Wrocławia. Wiele osób otrzymało wezwanie w nocy; część z nich była tak zaskoczona, że w jednostce stawili się z dziećmi. Jest prawdopodobne, że w następnym roku takie sytuacje mogą mieć intensywniejszy przebieg. Z informacji, które uzyskali dziennikarze Rzeczpospolitej, wynika, że wojsko planuje częściej wzywać w trybie nagłym do stawienia się w jednostce wojskowej; dotyczy to osób posiadających rozkaz mobilizacyjny do wskazanej jednostki. Można się spodziewać, że częściej ćwiczenia te będą dłuższe niż 1 dzień; prawdopodobnie będę trwać od 5 do 12 dni. Kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, warto pamiętać, że powołanemu pracownikowi przysługują różne prawa. Na przykład w okresie pełnienia służby wojskowej, pracownik jest ustawowo chroniony przed zwolnieniem z pracy, a za czas służby należy mu się odpowiednia rekompensata pieniężna. Natomiast pracodawca ma prawo domagać się rekompensaty w trybie administracyjnym, jeżeli jest w stanie wykazać straty wynikające z nieobecności powołanego pracownika.


Źródła


Obrazek: Obraz Dariusz Sankowski z Pixabay
https://poradnikpracownika.pl/-pracownik-powolany-do-wojska-prawa-powolanego-pracownika
https://www.rp.pl/Wojsko/312019970-Kogo-w-2020-r-armia-wezwie-na-cwiczenia-rezerwy.html
https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-mobilizacja-w-wojsku-przed-koszarami-tlum-wezwanych-w-srodku-nocy/ar/c1-14580127
SUGESTIE
policyjny pościg
Dramatyczny pościg w Chicago
echo sejmu
Robert Winnicki: zachowanie spójności kulturowej, etnicznej oraz religijnej jest najważniejszym wyzwaniem dla naszego narodu