MENU
PORTALE
KONTAKT
20:09_30/09/2018
FED
USA: Stopy procentowe w górę
Po raz ósmy raz z rzędu bank centralny Stanów Zjednoczonych (FED) podniósł stopę procentową. 26.09.2018 Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zwiększył przedział stóp funduszu rezerw federalnych – główną stopę procentową w USA – z 1.75%-2% do 2.00-2.25. Przyczyną owego zabiegu jest pozytywna ocena państwowej gospodarki, której dokonało FED z Jeromem Powellem na czele, będącym szefem tej instytucji. W wypowiedziach Jerome’a Powell’a są wyczuwalne spore zaufanie oraz ufność odnośnie najbliższej przyszłości gospodarki amerykańskiej; szef FED’u zwrócił uwagę na wzrost zatrudnienia oraz płac, a także na niski poziom oraz stabilność wskaźników inflacyjnych. Jerome był przekonany, że polityka fiskalna wspiera taki stan rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z optymistyczną oceną Powella, stabilny wzrost amerykańskiej gospodarki będzie się utrzymywał w najbliższej przyszłości; w poprzednich analizach FED’u wzrost realnego PKB szacowano na 2.4%, w najnowszej na 2.5%. Ludzi świadomych wojny handlowej między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi, może zaskakiwać tak korzystna sytuacja drugiego supermocarstwa, jednak w ocenie Jerome’a Powella, w obecnej chwili nie wywiera ona realnego wpływu na gospodarkę. Niemniej jednak, szef FED’u wyraził swoje obawy tymi słowami: ,,Boimy się o kilka kwestii. Jedną z nich jest utrata zaufania przedsiębiorców, co może obniżyć inwestycje.”. Jerome wyraził również obawy o wzrost popularności protekcjonizmu, która skutkowałaby negatywnymi skutkami nie tylko dla amerykańskiej, ale także dla gospodarek innych państw.
Źródła:
bankier.pl
businessinsider.com.pl
SUGESTIE