MENU
PORTALE
KONTAKT
15:09_17/09/2018
Umysł
Charaktery neurologiczne, czyli klucz do zrozumienia ludzi
Charaktery neurologiczne czyli style myślenia ludzi – najbardziej gruntowny podział ludzkiej psychiki jaki prawdopodbnie powstał a mało kto o nim słyszał.


Wiele osób słyszało pewnie o różnych podziałach chakaterów w psychologii. Najpopularniejszy podział to podział na introwertyków i ekstrawertyków. Mianem introwertyków określa się ludzi których myśli i emocje mają dominującą skłonność do kierowania się ku wewnątrz co często objawia się mniejszą towarzyskością takich osób. Natomiast z ekstrawertykami jest odwrotnie i zazwyczaj utożsamiani są z ludźmi najbardziej towarzyskimi oraz charyzmatycznymi. Inny podział którego bardzo często się używa w handlu ( który opiera się na wcześniejszym ) to podział ludzi na charaktery przywódcze , towarzyskie , analityczne oraz sympatyczne. Wszystkie te podziały mają znaczenie praktyczne ale ich wspólną niedoskonałością jest to iż powstały głównie na podstawie zewnętrznych obserwacji ludzi i nie oddają mocniej ich sposobu myślenia. Co więcej są one bardzo rozmazane tzn każdy z nas jest po części ekstrawertykiem i introwertykiem , przywódcą i analitykiem itd. Nie chce przez to powiedzieć ze te podziały są złe, lecz są one po prostu powierzchowne i mogą być dobre gdy potrzebujemy prostych i szybkich taktycznych wskazówek np o tym jak kogoś przekonać kogoś do kupna czegoś itp. Jednak istnieje inny podział charakterów który pokrótce tutaj opiszę. Na czym polega podział ? Podział ten stworzony przez Panią dr. Marlene Miller i opisany w zdecydowanie godnej polecenia książce " Style Myślenia " ma znacznie bardziej dogłębny charakter, ponieważ opiera sie on na badaniach neurologicznych. Podział ten jest trudniejszy do zastosowania na krótką skalę gdy znamy kogoś słabo a musimy na niego wpłynąć lecz jest świetny gdy chcemy wniknąć w czyjąś percepcję w dłuższej skali. Za nim jednak przyrzymy się owym charakterom musimy poznać zasady działania tych charakterów neurologicznych które w książce dr Miller zostały nazwane "stylami myślenia" . Co oznacza "styl myślenia" czy jak ja wolę nazywać to charakterem neurologicznym ? Jest to sposób w jaki mózg magazynuje i zarządza różnymi informacjami co ma wpływ zarówno na myśli oraz sposó odczuwania. Być może czasami widzisz jak na dokładnie ten sam zestaw różnych stwierdzeń na dowolny temat poszczególne osoby reagują w skrajnie różny sposób. Właśnie tutaj uważam za wspaniały podział opisany przez dr. Miller który przejrzyście to wszystko wyjaśnia. Podstawowe założenie działania charakterów neurologicznych jes takie iż ujawniają się one tym bardziej im bardziej dana sytuacja jest dla nas kreatywna, kiedy nie możemy się opierać na wyuczonych wzorcach myślenia i odczuwania których się nauczyliśmy sami lub od innych a musimy stworzyć coś nowego oraz każdy z nas ma tylko jeden charakter neurologiczny. Widzimy więc tutaj diametralną różnicę pomiędzy podziałem Pani doktor a innymi bardziej powierzchniowymi podziałami. A wiec zaczijmy od omówienia poszczególnych charakterów.

Więcej na następnych stronach
SUGESTIE
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte - piekłoszczyk czy wielki lider?